Szpital Położniczo-Ginekologiczny

porody bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ

Etapy porodu

Spis treści

Przygotowanie do porodu obejmuje:

  • Wypełnienie przez Mamę planu porodu i omówienie go z położną (w zależności od okresu porodu położna omówi cały plan lub tylko najważniejsze jego elementy, w tym tematy dotyczące usunięcia owłosienia łonowego, wykonania lewatywy, sytuacji nagłych, które mogą się wydarzyć w trakcie porodu, a związane są ze zgodą pacjentki na ich przeprowadzenie)
  • Założenie przez położną wkłucia dożylnego i pobranie krwi do badań analitycznych celem przygotowania do ewentualnego znieczulenia zewnątrzoponowego
  • Na podstawie wywiadu, badania lekarskiego oraz wyników badań analitycznych lekarz ginekolog i anestezjolog wspólnie podejmują decyzję i kwalifikują do odpowiedniego znieczulenia. Lekarz Anestezjolog wyjaśnia pacjentce na czym polega zaproponowany rodzaj znieczulenia, wyjaśnia wątpliwości, omawia ryzyka i upewnia się, że wszystkie kwestie są zrozumiane, następnie przedstawia pacjentce do podpisania druk świadomej zgody na znieczulenie
  • Krew pępowinowa: Jeśli Pacjentka posiada zestaw do pobrania krwi pępowinowej prosimy o przekazanie go położnej, zaraz po przyjęciu na sale przedporodową/porodową. W przypadku kiedy rodząca nie posiada zestawu, a zdecyduje się na pobranie krwi pępowinowej, należy poinformować o tym położną (Szpital posiada zestawy rezerwowe)

Szpital współpracuje z Bankami:

  • Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych
  • Polski Bank Komórek Macierzystych
  • Progenis

I okres porodu

pacjentka przebywa w sali przedporodowej, do dyspozycji ma worek ssąco, piłkę, materac. Rodzącej może towarzyszyć bliska osoba (prośba, by utrzymywała szczególną higienę rąk myjąc mydłem i dezynfekując, czysty bawełniany podkoszulek, zamienne buty, coś słodkiego/przekąskę oraz najlepiej by była zorientowana, co w której torbie pacjentka ma spakowane – gdzie są rzeczy dla dziecka, dla mamy czy dokumenty). Opiekę nad rodzącą sprawuje położna oraz lekarz ginekolog-położnik.

II okres porodu

dbywa się w sali porodowej. Rodząca ma możliwość przyjmowania dogodnej pozycji w II okresie porodu na fotelu porodowym.

Kiedy poród należy zakończyć przez cięcie cesarskie?

Jeśli istnieją wskazania medyczne pacjentka zostaje przewieziona na salę operacyjna znajdującą się tuż przy bloku porodowym po wcześniejszej rozmowie z lekarzem ginekologiem-położnikiem, wyrażaniu świadomej zgody. Czasem może się zdarzyć, że decyzje trzeba będzie podejmować szybko. Liczy się czas i trafność podejmowanych medycznie decyzji, dlatego bardzo prosimy o współpracę, zaufanie do personelu, który przeprowadza mamę i dziecko przez moment narodzin. To najważniejsza chwila również dla Nas. 

Zespół obecny przy porodzie – w chwili porodu w Sali porodowej wraz z rodzącą i osobą towarzyszącą obecna jest położna, która przyjmuje poród, lekarz ginekolog-położnik i lekarz neonatolog oraz druga położna asystująca. Mama i jej dziecko są bezpieczni, cała Nasza wiedza i doświadczenie są do ich dyspozycji.

Bezpośrednio po porodzie dziecku i matce umożliwia się kontakt „skóra do skóry” na brzuchu matki. Osoba towarzysząca ma możliwość przecięcia pępowiny po ustaniu jej tętnienia.

Wstępem badania noworodka jest ocena w skali Apgar. Jest to ocena 5 podstawowych parametrów, za które dziecko otrzymuje 0,1 lub 2 punkty (akcja serca, oddech, reakcji na bodźce, napięcie mięśni, kolor skóry – maksymalna ocena 10 pkt.)

  • Badania fizykalne noworodka – lekarz neonatolog udziela wyczerpujących informacji po pierwszym badaniu
  • Kompleksowe badanie noworodka odbywa się w ciągu pierwszej doby po porodzie, o tym informuje lekarz neonatolog bezpośrednio po porodzie.

Zabieg Credégo

Zakropienie oczu dziecka po porodzie, jest to profilaktyka rzeżączkowego zapalenia spojówek – po uzyskaniu zgody rodziców.

Po zakończonym porodzie, położnica wraz z dzieckiem wraca do Sali przedporodowej, gdzie kontynuuje naukę karmienia piersią i kanguruje noworodka.

Po dwugodzinnej obserwacji we wczesnym połogu w sali przedporodowej Pacjentka wraz z noworodkiem przewożona jest do pokoju dla matki z dzieckiem w oddziale położniczym. Pozostaje tam pod opieka położnych, lekarzy i położnej laktacyjnej. Personel czuwa nad prawidłowym przebiegiem połogu u pacjentki oraz okresem adaptacyjnym u noworodka. Prosimy w tym miejscu, by nasze mamy były aktywne i jeśli dla nich jest zbyt mało informacji lub są one niejasne, by dopytywały położne, które odpowiedzą na każde pytanie.

Czytaj także

Szukaj

Sobota 3 grudnia od godz. 9.00

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Ostatnie w tym roku Dni Otwarte szpitala.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.