Szpital Położniczo-Ginekologiczny

porody bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ

Podziękowanie dla personelu – klauzule informacyjne

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby związane z celami promocyjnymi i marketingowymi Spółki, niniejszym informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Centrum Medyczne Ujastek sp. o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ujastek 3, KRS 0000428724 („Spółka”).

 1. Kontakt z administratorem

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@neomedic.pl.

 1. Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych Spółki, stanowiących prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO, a w zakresie danych dotyczących zdrowia – art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką w ramach wspierania jej działalności (m.in. podmiotom świadczącym usługi doradcze, IT, podwykonawcom), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.

 1. Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, tj. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie.

 1. Państwa uprawnienia

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 1. Niezbędność przetwarzania

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania przez Spółkę z dostarczonych jej przez Państwa treści.

 1. Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby związane z celami promocyjnymi i marketingowymi Spółki, niniejszym informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Topmed sp. o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ujastek 3, KRS 0000428534 („Spółka”).

 1. Kontakt z administratorem

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@neomedic.pl.

 1. Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych Spółki, stanowiących prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO, a w zakresie danych dotyczących zdrowia – art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką w ramach wspierania jej działalności (m.in. podmiotom świadczącym usługi doradcze, IT, podwykonawcom), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.

 1. Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, tj. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie.

 1. Państwa uprawnienia

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 1. Niezbędność przetwarzania

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania przez Spółkę z dostarczonych jej przez Państwa treści.

 1. Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby związane z celami promocyjnymi i marketingowymi Spółki, niniejszym informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Medikor III sp. o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ujastek 3, KRS 0000492736 („Spółka”).

 1. Kontakt z administratorem

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@neomedic.pl.

 1. Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych Spółki, stanowiących prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO, a w zakresie danych dotyczących zdrowia – art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką w ramach wspierania jej działalności (m.in. podmiotom świadczącym usługi doradcze, IT, podwykonawcom), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.

 1. Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, tj. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie.

 1. Państwa uprawnienia

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 1. Niezbędność przetwarzania

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania przez Spółkę z dostarczonych jej przez Państwa treści.

 1. Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby związane z celami promocyjnymi i marketingowymi Spółki, niniejszym informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Neomedic S,A. z siedzibą w Krakowie pod adresem al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25C, KRS 0000654121 („Spółka”).

 1. Kontakt z administratorem

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@neomedic.pl.

 1. Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych Spółki, stanowiących prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO, a w zakresie danych dotyczących zdrowia – art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką w ramach wspierania jej działalności (m.in. podmiotom świadczącym usługi doradcze, IT, podwykonawcom), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.

 1. Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, tj. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie.

 1. Państwa uprawnienia

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 1. Niezbędność przetwarzania

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania przez Spółkę z dostarczonych jej przez Państwa treści.

 1. Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

Szukaj

Sobota 3 grudnia od godz. 9.00

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Ostatnie w tym roku Dni Otwarte szpitala.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.